نحوه ارسال در وای کیو

در وای کیو چند روش برای ارسال در نظر گرفته شده است که شما می توانید با توجه به موقعیت خودتان یکی از این روش ها را انتخاب کنید.

ارسال با تیپاکس برای سراسر کشور (پس کرایه)

ارسال با پست برای سراسر کشور (پس کرایه)

ارسال با باربری برای سراسر کشور (پس کرایه)

ارسال با پیک موتوری برای تهران (پس کرایه)

برای هزینه ارسال توسط تیپاکس ، پست و باربری محصول و مسافت نیز تاثیر دارد.

ارسال با پیک در تهران حداقل 30 تا حداکثر 150 هزارتومان می باشد که محصول و مسافت نیز تاثیر دارد.